Zapraszamy 15 lutego o godz. 18.00 na zgromadzenie publiczne, które odbędzie się na Placu Wolności w Opolu pod hasłem „Earth – Strike. Opole dla Ziemi”.

Nasza misja i żądania
Wybitni światowi naukowcy badający klimat ostrzegają nas, że do 2030 r. musimy zapobiec przekroczeniu wzrostu temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza. To nieco ponad dwanaście lat – dla całej planety to chwilka. Jeśli pozwolimy, by temperatura na świecie wzrosła o nieco ponad 2 stopnie Celsjusza, skutki będą katastrofalne – poziom mórz wzrośnie do niebywałego poziomu, fale upałów staną się o wiele bardziej powszechne, pitna woda stanie się jeszcze bardziej cenna… i nastąpi wiele innych katastrof.
Należy działać właśnie teraz, zanim będzie za późno. Według raportu CDP Carbon Majors z 2017 r., 71% światowych emisji przemysłowych gazów cieplarnianych pochodzi od zaledwie setki firm. Oczywiste jest, że interesy wielkiego biznesu nie napędzają już rozwoju i dobrobytu całej ludzkości.
Jako społeczeństwo musimy zmienić nasz kurs.
Z tego powodu będziemy organizować globalne działania kulminujące strajkiem generalnym. Musimy zmusić światowe rządy i światowe przedsiębiorstwa do słuchania ludzi, a najlepszym sposobem na to jest odmowa uczestnictwa w ekonomii i polityce. Nie korzystajmy z bankowości, nie będzie urzędów pełnych pracowników czy szkół pełnych dzieci.
Oczywiście strajk nie znaczy nic bez żądań. Zagrożenie zmianami klimatycznymi osiągnęło punkt krytyczny pomimo wielu lat ostrzeżeń, Musimy zmienić kurs poprzez strajk i protesty.
Oto nasze żądania.
• Natychmiastowe rozpoczęcie globalnej współpracy w celu odwrócenia szkód wyrządzonych klimatowi na Ziemi, poprzez jednoznaczne i wiążące prawnie umowy, zarówno przez światowych polityków, jak i podmioty korporacyjne, którzy zobowiążą się zgodnie z raportem IPCC zmniejszyć emisje dwutlenku węgla o połowę do 2030 roku i zerowej emisji netto do 2050 roku;
• Międzynarodowe, jednoznaczne i wiążące zobowiązania do powstrzymania niszczenia lasów deszczowych i innych siedlisk dzikiej przyrody,
• Międzynarodowe, jednoznaczne i wiążące umowy mające na celu rozliczenie korporacji z gazów cieplarnianych, które te wytwarzają.
Jako obywatele tej planety prosimy Was wszystkich, abyście pracowali w najlepszym interesie całej ludzkości i współpracowali z nami zarówno w celu łagodzenia, jak i przygotowania się na skutki zmian klimatycznych. Rozpowszechniaj słowa protestów, organizuj je wraz ze swoją społecznością i zajmij stanowisko na przyszłość.
Strajkujemy dla całej Ziemi!