1, Celem konkursu jest propagowanie zasady „Zostań w domu” służącej przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, jak również zachęcenie pozostających w domu mieszkańców dzielnicy do kreatywnego spędzania czasu.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca profil na Facebooku i będąca mieszkańcem Opola z wyłączeniem organizatorów, tj. Rady Dzielnicy IX Stare Miasto. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do posiadania zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie – zgody będą weryfikowane po wyłonieniu zwycięzców.

3. Czas trwania konkursu: od 11 kwietnia 2020 r. do 11 maja 2020 r. do godziny 23:59.

4. Uczestnicy przystępujący do konkursu poprzez zamieszczenie wpisu ze zdjęciem (zdjęciami) na stronie wydarzenia (konkursu) na portalu Facebook tym samym akceptują regulamin konkursu.

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich zdjęć na stronie Rady Dzielnicy IX Stare Miasto na Facebooku.

6. Uczestnik może zamieścić w wydarzeniu maksymalnie 5 postów (wpisów) zawierających od 1 do maksymalnie 5 zdjęć. Posty (wpisy) z większą liczbą zdjęć nie będą brane pod uwagę i usuwane. Posty (wpisy) edytowane przez użytkownika także nie będą brane pod uwagę w konkursie.

7. Prace będą nagradzane w dwóch kategoriach:

a) nagroda jury (punktowane przez jury – Rada Dzielnicy IX Stare Miasto); b) nagroda publiczności (zwyciężają prace, które zdobędą największą liczbę polubień („lajków”) – w przypadku zdobycia miejsc ex aequo, ostateczną decyzję podejmuje jury. Każdy uczestnik może zdobyć maksymalnie jedno z trzech nagradzanych miejsc, niezależnie od liczby opublikowanych postów (wpisów) dla każdej z kategorii. Decyduje liczba zdobytych punktów lub liczba polubień („lajków”) postów (wpisów).

8. Nagrody w formie bonów przyznawane będą w kategorii:

a) nagroda jury dla 3 pierwszych miejsc:
1 miejsce – bon na 125 zł do Restauracji Radiowa;
2 miejsce – bon na 100 zł do Galerii Biały Kruk;
3 miejsce – bon na 75 zł do kawiarni Cascara lub herbaciarni Masala;

b) nagroda publiczności dla 3 pierwszych miejsc:
1 miejsce – bon na 125 zł do Restauracji Radiowa;
2 miejsce – bon na 100 zł do Galerii Biały Kruk;
3 miejsce – bon na 75 zł do kawiarni Cascara lub herbaciarni Masala.

9. Aby wziąć udział w konkursie, należy: a) polubić fanpage Rada Dzielnicy IX – Stare Miasto; b) polubić i udostępnić wydarzenie konkursowe; c) zamieścić post (wpis) z 1 do 5 zdjęć konkursowych na stronie wydarzenia – konkursu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu konkursu w dowolnym czasie i bez zapowiedzi.